TESTS – Nosaki Savu Temperamenta Tipu Un Uzzini, Ko Tas Atklāj Par Tevi Un Tavu Raksturu!

Šis tests tiek saukts arī par Aizenka testu.
Pirms sākt testu- iesaku paņemt baltu papīra lapu un pāris krāsainās pildspalvas.

Uz jautājumiem jāatbild ar “jā” vai “nē”. Atbildiet pēc iespējas godīgi – tā, kā jūs rīkojaties, nevis kā jums vajadzētu rīkoties.

1. Vai jūs bieži jūtat tieksmi pēc jauniem iespaidiem, spēcīgiem pārdzīvojumiem?
2. Vai jūs bieži jūtat vajadzību pēc draugiem, kuri jūs saprot, spēj uzmundrināt vai just līdzi?
3. Vai jūs esat bezrūpīgs cilvēks?
4. Vai jums neliekas, ka jums ir grūti atbildēt “nē”?
5. Vai jūs daudz prātojat, pirms kaut ko uzsākat?
6. Vai jūs vienmēr izpildāt savus solījumus?
7. Vai jums bieži mainās garastāvoklis?
8. Vai jūs parasti rīkojaties un runājat, daudz nedomājot?
9. Vai jūs bieži jūtaties nelaimīgs bez acīm redzama iemesla?
10. Vai jūs spētu izdarīt gandrīz visu, ja būtu saderējis?
11. Vai jūs pārņem nedrošība un apmulsums, kad gribat sākt sarunu ar simpātisku pretējā dzimuma pārstāvi?
12. Vai jūs reizēm zaudējat savaldību, esat dusmīgs?
13. Vai bieži rīkojaties acumirklīga noskaņojuma ietekmē?
14. Vai bieži uztraucieties par to, ka esat izdarījis vai pateicis kaut ko tādu, ko nevajadzēja teikt vai darīt?
15. Vai jums labāk patīk lasīt grāmatas nekā tikties ar cilvēkiem?
16. Vai esat viegli aizvainojams?
17. Vai jums patīk bieži būt kompānijās?
18. Vai jums ir domas, ko jūs negribētu paust citiem?
19. Vai tiesa, ka dažreiz esat enerģijas pilns, tā, ka viss iet no rokas, bet citkārt – pavisam gurds?
20. Vai jūs dodat priekšroku šauram paziņu lokam?
21. Vai jūs bieži ļaujaties sapņiem?
22. Ja uz jums kliedz, vai atbildat ar to pašu?
23. Vai jums bieži neliek mieru vainas izjūta?
24. Vai visi jūsu ieradumi ir labi un vēlami?
25. Vai spējat ļaut vaļu savām jūtām un izlīksmoties kompānijā pēc sirds patikas?
26. Vai jūs uzskatāt, ka esat viegli uzbudināms un jutīgs?
27. Vai tiekat uzskatīts par jautru un dzīvespriecīgu cilvēku?
28. Vai bieži, paveicis kaut ko svarīgu, jūs jūtat, ka būtu varējis to izdarīt labāk?
29. Vai citu cilvēku sabiedrībā jūs vairāk klusējat?
30. Vai reizēm patenkojat?
31. Vai gadās, ka nevarat aizmigt tāpēc, ka galvā “lien” visādas domas?
32. Ja jūs kaut ko vēlaties uzzināt, vai uzskatāt, ka labāk to izlasīt grāmatā, nevis kādam pajautāt?
33. Vai jums kādreiz ir stipri paātrināta sirdsdarbība?
34. Vai jums patīk darbs, kas prasa pastāvīgu uzmanību?
35. Vai jums mēdz uznākt trīsas?
36. Vai jūs vienmēr runājat tikai patiesību?
37. Vai jums ir nepatīkami uzturēties sabiedrībā, kur cits par citu zobojas?
38. Vai jūs esat viegli sakaitināms?
39. Vai jums patīk darbs, kas prasa ātrumu?
40. Vai jūs uztraucaties par nepatīkamiem notikumiem, kas varētu atgadīties?
41. Vai jūsu gaita ir nesteidzīga?
42. Vai esat kādreiz nokavējis tikšanos vai darbu?
43. Vai jums bieži rādās murgaini sapņi?
44. Vai tiesa, ka jums ļoti tīk runāties, ka nekad nelaidīsit garām iespēju patērzēt ar nepazīstamu cilvēku?
45. Vai jūs moka kādas sāpes?
46. Vai jūs justos ļoti nelaimīgs, ja jums ilgāku laiku būtu liegta plašāka saskarsme ar cilvēkiem?
47. Vai varat sevi nosaukt par nervozu cilvēku?
48. Vai starp jums pazīstamiem cilvēkiem ir tādi, kuri jums noteikti nepatīk?
49. Vai jūs viegli apvainojaties, ja citi norāda uz jūsu kļūdām vai kādiem trūkumiem?
50. Vai varat teikt, ka jūs esat par sevi pārliecināts cilvēks?
51. Vai uzskatāt, ka grūti gūt patiesu baudījumu no saviesīga vakara?
52. Vai jums neliek mieru izjūta, ka esat kādā ziņā sliktāks par citiem?
53. Vai spējat viegli ienest spraigumu diezgan garlaicīgā kompānijā?
54. Vai gadās, ka jūs runājat par jautājumiem, kurus neizprotat?
55. Vai raizējaties par savu veselību?
56. Vai jums patīk zoboties par citiem cilvēkiem?
57. Vai jūs ciešat no bezmiega?

Testa rezultātu skaidrojums:

Pirmā jautājumu grupa. Jūs saņemiet 1 punktu, ja uz jautājumiem 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 37, 39, 44, 46, 49, 53, 56 esiet atbildējis „Jā” un ja uz jautājumiem 5, 15, 20, 29, 32, 34, 41, 51 esiet atbildējis „Nē”.

Otrā jautājumu grupa. Jūs saņemiet 1 punktu, ja uz jautājumiem 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 47, 50, 52, 55, 57 esiet atbildējis „Jā”.

Trešā jautājumu grupa. Jūs saņemiet 1 punktu, ja uz jautājumiem 6, 24, 36 esiet atbildējis „Jā” un uz jautājumiem 12, 18, 30, 42, 48, 54 esiet atbildējis „Nē”.


Trešā jautājumu grupa nosaka atbilžu ticamību. Ja punktu skaits ir 5 un vairāk, tad testa rezultātu ticamības pakāpe ir nepietiekama, un tos var neņemt vērā.

Pirmā jautājumu grupa nosaka intraversijas un ekstraversijas izteiktību. Ja punktu skaits ir 12 vai mazāk, jūs piederat pie intravertā tipa cilvēkiem, ja vairāk par 12 – pie ekstravertā tipa cilvēkiem.

Otrā jautājumu grupa nosaka emocionalitāti. Ja punktu skaits ir 12 un mazāk, jūs piederat pie emocionāli noturīgiem cilvēkiem, ja vairāk par 12 – pie emocionāli nenoturīgiem cilvēkiem.

Intraverti ir noslēgti, distancēti attiecībās ar cilvēkiem. Dod priekšroku šauram paziņu lokam, attiecības vairāk attīstās dziļumā nekā plašumā. Dod priekšroku darbam ar lietām, nevis ar cilvēkiem, savas emocijas parasti atklāti neizrāda.

Ekstraverti ir atvērti, sabiedriski, dod priekšroku plašam paziņu lokam, attiecības vairāk attīstās plašumā, nevis dziļumā. Dod priekšroku darbam ar cilvēkiem, nevis ar lietām, parasti atklāti pauž savas emocijas.

Emocionāli noturīgi cilvēki ir nosvērti, noturīgi stresa situācijās. Emocijas maz ietekmē viņu uzvedību.

Emocionāli nenoturīgi cilvēki ir nelīdzsvaroti, viegli satraucami, emocijas ietekmē viņu uzvedību.

Ja jums pirmajā atbilžu grupā (par intraversiju un ekstraversiju) ir mazāk par 12 punktiem un otrajā atbilžu grupā (par emocionālo noturību) arī ir mazāk par 12 punktiem, jūs esiet flegmatiķis.

Ja jums pirmajā atbilžu grupā ir mazāk par 12 punktiem un otrajā atbilžu grupā ir vairāk par 12 punktiem, jūs esiet melanholiķis.

Ja jums pirmajā atbilžu grupā ir vairāk par 12 punktiem un otrajā atbilžu grupā ir mazāk par 12 punktiem, jūs esiet sangviniķis.

Ja jums pirmajā atbilžu grupā ir vairāk par 12 punktiem un otrajā atbilžu grupā ir vairāk par 12 punktiem, jūs esiet holēriķis.

Holeriķis – emocionāli nenoturīgs, ekstraverts;

Melanholiķis – emocionāli nenoturīgs, intraverts;

Flegmatiķis – emocionāli noturīgs, intraverts;

Sangviniķis – emocionāli noturīgs, ekstraverts.

Tests-Nosaki-sava-1

Melanholiķi.
Šis temperamenta tips ir izteikti izturēts. Jūtās ir izteikts dziļums un pastāvība, tās tiek vāji izrādītas, ir emocionāla savaldība. Nosliece uz intimitāti. Grūtības sociālo kontaktu veidošanā un jaunu draugu iegūšanā. Klusināta balss, bailes radīt troksni. Pārmērīga jūtība pret sāpēm. Viņam ir grūti ilgstoši koncentrēties, mīl aizsapņoties. Spēcīga ārēja iedarbība uz melanholiķi izsauc bremzējošu reakciju, ilgstoši var nolaisties rokas strādāt. Viņam ir apspiesta domāšana un runāšana, kautrīgs, nedrošs, neizlēmīgs. Normālos apstākļos melanholiķis ir saturīgs cilvēks un veiksmīgi tiek galā ar dzīves izvirzītajiem uzdevumiem. Pie nelabvēlīgiem apstākļiem melanholiķis var kļūt par noslēgtu, bailīgu, uztrauktu, viegli ievainojamu cilvēku, ar tieksmi uz negatīviem iekšējiem pārdzīvojumiem, var pazaudēt dzīves jēgu.

Flegmatiķi.
Raksturīga ļoti zema aktivitāte. Runa un mīmika ir mierīga, darbība līdzsvarota un lēna. Jūtas ir dziļas un pastāvīgas. Atslābinātība stājā un kustībās, mīl komfortu, labi paēst, daudz gulēt. Pret apkārtējiem cilvēkiem ir pieklājīga un laipna izturēšanās. Neatlaidīgs un pacietīgs darba rūķis, viņš reti kad izrāda neapmierinātību, nav tieksme uz afektiem. Pirms lēmumu pieņemšanas izvērtē savus spēka un resursu iespējas. Iesākto lietu vienmēr noved līdz galam. Sabiedrībā ir vidēji aktīvs, nemīl tukšas sarunas, taupa spēkus un cenšas tos lieki netērēt. Raksturīga stabila un nemainīga domāšana, stingri turas pie sava viedokļa, nemaina dzīvē pieņemtos lēmumus. Nelabvēlīgos apstākļos flegmatiķis ir vienaldzīgs pret apkārtējiem, slinks, ar nabadzīgi izteiktām emocijām, ar tieksmi dzīvot pēc vecajiem paradumiem.

Sangviniķi
Viegli atrod kontaktu ar nepazīstamiem cilvēkiem, daudz mīl uzturēties sabiedrībā, ātri pielāgojas jauniem apstākļiem. Ar labu humora izjūtu, nepārspējams runas talants, dzīvespriecīgs, ar lielu enerģiju un labas aktiera dotības. Jūtas ātri parādās un tikpat ātri arī izzūd, tās ir mainīgas un nepastāvīgas, emocionālie pārdzīvojumi nav dziļi, tie ir virspusēji. Ir izteikta mīmika, vitāls kustībās. Ilgojas pēc jauniem iespaidiem, savus impulsus pietiekoši neregulē, nemāk izveidot noteiktu dzīves ritmu un pie tā pieturēties. Darbā strādā haotiski, nav noteiktas darba sistēmas, tā iemesla dēļ nevar veiksmīgi izpildīt pienākumus, kuri prasa noteiktu spēka patēriņu, ilgstošu un metodisku pieeju. Trūkst nopietnu mērķu, dziļu domu. Pieņemtie lēmumi tiek bieži mainīti, ir nepastāvīgs un svārstīgs.

Holēriķi
Atšķiras ar paaugstinātu uzbudinātību. Raksturīgas ātras kustības un ātra darbība, izteikts spēks un impulsivitāte. Spilgti izteikti emocionālie pārdzīvojumi. Nelīdzsvarotības dēļ aizraujas ar lietām, kurās cenšas ielikt visu spēku, rezultātā iztukšojas vairāk nekā drīkstētu, atpūta ar darbu nav sabalansēta. Tieksme pēc kundzības un izteikta varaskāre. Nosliece uz risku, agresivitāti un uzstājību. Pārliecinoša stāja. Mīl fizisko slodzi un aktīvu dzīvesveidu. Dziļi izteikta tieksme pēc jauniem iespaidiem. Ir daudzpusīgas intereses. Temperaments izpaužas iniciatīvā, principialitātē un enerģiskumā. Ja holēriķim ir sveša garīgā dzīve, tad temperaments bieži izpaužas nervozitātē, haotiskumā, negaidītās dusmu lēkmēs, afektivitātē, ir neadekvāta uzvedība krīzes situācijās.

You may also like...