VID Paziņojis, cik patiesībā maz naudas uz konta var saņemt no radiem un paziņām

Ja naudas līdzekļi tiek pārskaitīti starp laulātajiem vai personām, kuras ir radniecīgas trešās radniecības pakāpes ietvaros, kā noteikts Civilkodeksā (tostarp, bet ne tikai vecākiem, vecvecākiem, bērniem, mazbērniem, brāļiem un māsām, tantēm, onkuļiem un māsīcām), un šī pārvietošana notiek tajā pašā mājsaimniecībā ar nolūku sniegt atbalstu tur dzīvojošajiem mājsaimniecības locekļiem (piemēram, vecāki, kas palīdz saviem bērniem vai vecvecāki, kas sniedz palīdzību saviem pēcnācējiem).

Uzdotā izmeklēšana ir vienkārša: “Kāda ir summa?
Naudas sūtīšana ģimenes locekļiem, kuri dzīvo kopā ar mums vai ir saistīti ar mums laulībā, ir vienkārša un bez stresa procedūra. Tomēr pastāv ierobežojumi, pārskaitot līdzekļus personām, kuras nav likumīgi precējušās.

Atbilstoši civiltiesībām dāvanas, kas iegādātas no fiziskām personām, kuras nav nekādā veidā saistītas ar saņēmēju līdz trešajai pakāpei un nav viņu likumīgais dzīvesbiedrs, ir neapliekamas ar nodokli, ja to kopējā vērtība gadā nepārsniedz 1425 eiro.

Ja draugs sedz izdevumus par teātra biļetēm un ēdināšanu, aktivitātē iesaistītais naudas darījums netiek aplikts ar nodokli. Tas nozīmē, ka līdzekļu pārskaitījums šajā konkrētajā situācijā nav apliekams ar nodokli.

 

Nodošanas jēdziens var ietvert plašu tēmu loku atkarībā no konkrētā konteksta. Ir jāņem vērā daudzi faktori, tostarp, bet neaprobežojoties ar veicamās pārsūtīšanas veidu, minētās pārsūtīšanas saņēmēju, paredzēto pārsūtīšanas mērķi un iespējamās juridiskās vai finansiālās sekas, kas var rasties.

VSSA nesen izteikusi brīdinājumu visiem Latvijas iedzīvotājiem par būtisku problēmu, kas potenciāli dažu sekunžu laikā var novest pie tukša bankas konta. Sabiedrībai ir obligāti jāņem vērā šī kļūda un jāveic nepieciešamās darbības, lai izvairītos no iespējamiem finansiāliem zaudējumiem.

Ir ļoti svarīgi pievērsties nodošanas tēmai ar atvērtu un zinātkāru domāšanu un būt gatavam rūpīgi izskatīt visus saistītos aspektus.
Runājot par deklarēšanas likumu, ir ievērojams izņēmums attiecībā uz bankas pārvedumiem, kuros ir iesaistīti saņēmēji, kuri ar sūtītāju nav saistīti ar laulību vai ģimenes saitēm. Šis izņēmums attiecas uz neradiniekiem, piemēram, draugiem, kaimiņiem vai paziņām. Konkrēti, tas attiecas uz naudas pārvedumiem, kas veikti, lai segtu saņēmēja izglītības vai medicīniskās izmaksas.

Gadījumā, ja līdzekļi tiek piešķirti konkrētiem izdevumiem, ir būtiski, lai šo līdzekļu saņēmējs spētu sniegt taustāmus pierādījumus, ka līdzekļi tikuši izlietoti attiecīgajiem izdevumiem.

Attiecībā uz naudas kompensāciju par kolēģa maltīti ir ļoti svarīgi skaidri noteikt darījuma iemeslu. Lai to paveiktu, nepieciešams precizēt pārskaitīto līdzekļu mērķi, piemēram, atmaksāt iepriekšējo pusdienu parādu vai segt maltītes izmaksas.
Vai ir nepieciešams izveidot daudz kontu, lai palielinātu summu, ko var iegūt, pārskaitot no citiem?

Nosakot savus ienākumus, tiek ņemts vērā indivīds, nevis tikai viņa bankas konts. Ir vērts pieminēt, ka dāvanas 1425 eiro apmērā vai mazāk gadā no viena avota netiek ņemtas vērā ikgadējā ienākumu aprēķinā un netiek apliktas ar nodokļiem, ja vien dāvinātājs un saņēmējs nav laulātie vai radniecīgi trešajā pakāpē, kā noteikts likumā. Civilkodekss.

Ja persona ienes ar nodokli apliekamo izpeļņu, tai katru gadu ir jāiesniedz ienākuma nodokļa deklarācija un jāpilda nodokļu pienākumi.

Privātpersonām pašai ir jāaprēķina iedzīvotāju ienākuma nodoklis, noteiktā termiņā jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam gada ienākumu deklarācija un noteiktajā kārtībā jāiedala budžetā nodokļu līdzekļi.

You may also like...