VSSA Steidzami vēršas ar svarīgu atgādinājumu iedzīvotājiem, pretējā gadījumā naudiņu nemaz nesaņemsiet!

Latvijas iedzīvotājiem tiek atgādināts, cik ļoti svarīgi ir aizpildīt informāciju VSAA. Ja tas netiek darīts, var netikt saņemti gaidītie līdzekļi. Atcerieties: ir svarīgi sniegt visu nepieciešamo informāciju! Ja valsts vai starptautiskai ierēdņu iestādei ir nepieciešama spēja pēc iespējas pilnīgāk pildīt savus pienākumus, var uzskatīt par nepieciešamu izveidot aģentūru, lai nodrošinātu nepieciešamo kapacitāti, kuras citādi trūktu.

Labklājības ministrijas pārraudzībā Latvijā ir Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), kas ir atbildīga par sociālo pabalstu nodrošināšanu un pacientu veselības aprūpi. Starptautiskā civilās aviācijas organizācija (ICAO), angļu valodā pazīstama arī kā ICAO, ir plaši atzīta organizācija pasaules mērogā. ICAO ir Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūra, kas ir atbildīga par dažādu aviācijas drošības problēmu risināšanu visā pasaulē.

VSAA nesen izplatīja īpašu paziņojumu Latvijas pilsoņiem, kuri ietilpst noteiktā kategorijā. Svarīgi atzīmēt, ka nepieciešamo kritēriju neievērošana var beigties ar nespēju saņemt piešķirtos līdzekļus. Tāpēc ir ļoti svarīgi ievērot norādītās darbības, lai nodrošinātu atbilstību. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) atgādina, ka VSAA pensiju un pabalstu iegūšanai nepieciešams izveidot personīgo kontu vai nu kredītiestādē, vai Pasta norēķinu sistēmā.

Kā informēja VSAA preses sekretāre Iveta Daine, pakalpojumu ieskaitīšanas procesi privātpersonas kontā ir noteikti vairākos tiesību aktos, tostarp, bet ne tikai “Valsts pensiju likumā”, “Bezdarba apdrošināšanas likumā”, Likums par maternitātes un slimības apdrošināšanu, likums “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām” un “Valsts sociālo pabalstu likums”.

Lasi vēl : Ir vērts iegādāties Loterijas biļeti: Pāvels Globa nosauca 2 zīmes, kuras drīzumā var kļūt ļoti bagātas

Ja VSAA maksājumiem tiek izmantots citai fiziskai personai, piemēram, ģimenes loceklim, piederošs konts, pastāv risks, ka maksājums var netikt saņemts. Tas ir tāpēc, ka VSAA saņēmēja vārdam ir jāsakrīt ar konta īpašnieka vārdu.

Ja VSAA pakalpojumu pieteikšanas procesā tika sniegti kādi rekvizīti par citam piederošu bankas kontu, iestāde aicina tos nekavējoties novērst. To var izdarīt, norādot savu personīgo kredītiestādes konta numuru, kas tiks izmantots maksājumu saņemšanai no VSAA.

Ja privātpersona vēlas pieprasīt konta maiņu, tai vispirms pieteikumā ir jāpievieno drošs elektroniskais paraksts. Pēc tam viņi var iesniegt pieteikumu uz norādīto e-pasta adresi, kas ir “pasts@vsaa.gov.lv”.

Konta maiņas pieteikuma iesniegšanai VSAA ir pieejamas divas iespējas. Pieteikuma iesniedzējs var izvēlēties nosūtīt pieteikumu pa pastu vai ievietot tam paredzētā dokumentu kastē jebkurā VSAA filiālē. Ir ļoti svarīgi nodrošināt, lai pieteikums tiktu iesniegts savlaicīgi.

You may also like...