Ārprāts! Lūk Cik Patiesībā Pelna Latvija Top 10 Amatpersonas!

Tālāk sekos arī daudz zināmāki cilvēki, tai skaitā Latvijas prezidents, Nils Ušakovs un citi!

6

Sesto vietu Latvija Top 10 amatpersonu sarakstā ieņem Latvijas Bankas prezidents – Ilmārs Rimšēvičš ar gada ieņēmumiem 137 007 EURO apmērā

RSU Rektorâta zâlç notiek lîguma parakstîðana starp Rîgas Stradiòa universitâti (RSU) un Veselîbas ministriju. Rîgas Stradiòa universitâtes rektors Jânis Gardovskis.

Septīto vietu ieņem Jānis Gardovskis – RSU rektors, ar gada ieņēmumiem 119 996 EURO apmērā

8

Astoto vietu ieņem Leonīds Loginovs, kurš ir Rīgas brīvostas pārvaldnieks ar gada ieņēmumiem 110 683 EUROapmērā

9

Devīto vietu ieņem Latvijas Valsts Mežu valdes priekšsēdētājs – Roberts Strīpnieks ar gada ieņēmumiem 109 804 EURO apmērā

10

Desmito vietu ieņem Rolands Paņko, kurš ir Altum valdes loceklis ar gada ieņēmumiem 109 660 EURO

Nosauktas arī valsts Augstāko Amatpersonu Gada Ienākumi!

11

Tagadējā Saeimas priekšsēdētāja – Ināra Mūrniece 42 166 EURO

12

Laimdota Straujuma – Bijusī Ministru Prezidente 34 806 EURO

13

Mūsu pašu Valsts Prezidents – Raimonds Vējonis 42 439 EURO

14

Kurš gan nezin mūsu Rīgas mēru – Nilu Ukašovu, kurš gada laikā pēc oficiāliem datiem saņem 78 674 EURO

15

Kristīne Lemberga – Rīgas Brīvostas un Ventspils domes darbiniece ar gada algu 94 064 EURO apmērā

You may also like...