Ļoti svarīga informācija! Ticis paziņots, kura cilvēku kategorija saņems papildu naudas atbalstu!

Esošajā situācijā ir jāņem vērā, ka valdība tomēr ir vienojusies par to, ka atbalsts tiks sniegts uz kopumā četriem mēnešiem, līdz pat šī gada maijam, tomēr kopumā tiks nodrosināti dažādi atbalsti veidi kā, piemēram, palielinātais mājokļa atbalsts kopumā tiks sniegts līdz pat 2022. gada beigām, tomēr šobrīd jārēķinās ar to, ka tas itin nemaz vēl nav viss.

Ja runa iet par senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī tam paredzēto pabalstu no janvāra līdz aprīlim, tad kopumā tie būs 80 Eiro. Tos varēs saņemt vecuma, invaliditātes vai arī apgādnieka zaudējuma pensijas saņēmēji, tajā skaitā arī speciālās valsts pensijas saņēmējis.

Tāpat izdienas pensijas saņēmēji, kuri ir sasnieguuši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu, bet kuriem vecuma pensija nemaz vēl nav piešķirta.

Izdienas pensijas saņēmēji, kuri nav sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu un kuriem ir tikusi noteikta invaliditāte.

Atlīdzības par darbspējas zaudējumu vai atlīdzības par apgādnieka zaudējumu saņēmēji

Valts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēji

Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsta saņēmēji vai pabalsta personām ar invalidāti, kurām nepieciešama kopšana – saņēmēji

Un personas, kurām piešķirts atlernatīvais statuss un kuri ir sasnieguši vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu vai ir noteikta invaliditāte, vai ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, līdz ar to arī šai grupai tiek izmaksāts atbalsts.

You may also like...