Beidzot panāktas vienošanās par minimālās algas celšanu! Lūk, cik milzīga tā būs jau no 2023. gada!

Pašlaik jau tiek ziņots, ka panāktas pirmās vienošanās un algas pārskatīšana, kura iepriekš jau bija paredzēta skatīt 2022. gada pirmajā pusē, kas tad veiksmīgi arī tika izdarīts, kopā ar sociālajiem partneriem un visiem pārējiem. Galvenais uzstādījums jau esot paziņots, ka no 2023. gada janvāra minimālai algai jābūt krietni lielākai. Protams, ka tās ir labas ziņas ikvienam algas saņēmējam. LBAS jau ir informējusi, kurš tad varētu būt galvenais kritērijs jaunajai minimālai algai jeb tā noteikšanai un kas būtu jāņem vērā. Jāatzīst, ka esošais scenārijs var būt galvenais faktors un nosauktā summa arī tiešām varētu palikt!

Tie, kas nezina, tad LBAS ir ieteikusi, ka 2023. gadā kā galveno kritēriju minimālās algas noteikšanai varētu piedāvāt skaidru risinājumu no 2021. gadā noteikt minimālo algu 50% apmērā no BRUTO algas. Centrālā statistikas pārvalde jau ir paziņojusi, ka 2021. gada trešajā ceturksnī šī konkrētā summa bijusi 1280 Eiro. Pašlaik ņemot verā lielo mērķi, LBAS galvenā vadība jau bija tikusies ar Labklājības ministru, lai varētu apspriest tālākās darbības un visu notiekošo procesu, jo pēc sarunām sekoja arī interesantākā un patīkamākā daļa!

Pie tam LBAS priekšsēdētājs Egils Baldzēns izteicies, ka visa tikšanās un pārrunas ir bijušas ļoti konstruktīvas un nozīmīgas. Līdz ar to, tas pamatīgi iezīmē galvenos un tuvākā laika mērķus, kuri tad arī ir ļoti svarīgi ikvienam no mums, it īpaši ja runa iet par tām iedzīvotāju grupām, kurām noteikti ir jārēķinās ar šīs minimālās algas nominālu, kas līdz ar izmaiņām, būtiski varētu celt kopējo labklājības līmeni, kas tad arī ir viens no galvenajiem punktiem.

Protams, ka dažādos aspektos viedokļi joprojām atšķīrās, taču pēc Baldzēna ziņotā ir tas, ka visa situācija beidzot sāk skaidroties un izprast visas lietas būtību, tāpēc mums kopā ir šī apvienības nostāja par galīgo mērķa izpildi, kas tad ir tik ļoti nozīmīgi ikvienam no mums.

Tika jautāts arī par to, vai konkrēti pieņemtā jaunā minimālā alga tik tiešām varētu iesākties no 2023. gada janvāra, tad tika atbildēts, ka ar to problēmām nevajadzētu būt, jo pašlaik tā ir viena no galvenajām lietām, kuras ir jāizdara, tāpēc kavēties noteikti nevarētu un visam jāiet pēc plāna.

You may also like...