Nupat tikusi paziņota noklusēta informācija par 200 Eiro otrās daļas izmaksu! Atklāj, kuri to tūlīt saņems!

Jau šobrīd Valsts Sociālās Apdrošināšana aģentūra atbalsta ģimenes ar 50 Eiro par katru bērnu saskaņā ar esošo likumu par energoresursu cenu pieaugumu, kas jau iepriekš stājās spēkā 2022. gada 29. Janvārī. Pašlaik kopējais finansējuma periods ir no 2022. gada 1. Janvāra līdz 2022. gada 30. Aprīlim, līdz ar to kopā četrus mēnešus jeb 200 Eiro par katru bērnu, kurš ir ģimenē. Taču tagad ir laiks, lai varētu saprast visu būtību, ko tad sagaidīt tālāk un kad vispār gaidīt tālākos naudas maksājumus, jo konkrētais naudas sadalījums tika sadalīts divās daļās, kur pirmā jau ir tikusi izmaksāta!

Līdz ar to, jau šajā situācijā drīz tika paziņots, ka VSAA konkrētos pabalstus izmaksās pilnīgi automātiski bez jebkādiem iesniegumiem vai anketām. Tie cilvēki, kuri jau saņem bērna kopšanas pabalstu, vai ģimenes valsts pabalstu, vispār nav par neko jāuztracas. Tomēr šajā gadījumā svarīgākais faktors ir par to, kad šie cilvēki sāks saņemt otro naudas daļu, vai varbūt kāds ir saņēmis vai tomēr vēl ir jāgaida? Beidzot tam visam ir atbilda un tagad jau tiek norādīta precīza informācija tiem, kuri to līdz galam vēl nezināja.

Jāņem vērā, ka iepriekš pat vēl nebija īstas skaidrības, bet tagad precīzi zināms, ka VSAA pirmo atbalsta daļu piešķīra jau pirmajos divos šī gada mēnešos, attiecīgi janvārī un februāri kopumā 100 Eiro. Līdz ar to, tie, kuri seko līdzi noteikti zina, kāda ir esošā situācija par otrās daļas naudas izmaksu. Pašlaik jau zināms tas, ka otra naudas puse tiks nosūtīta cilvēkiem līdz 30. Aprīlim un tā, kā Aprīlis gandrīz ir galā, tad tie, kuri vēl nav saņēmuši šo naudas daļu, tūlīt beidzot to saņems un nekādām raizēm nav pamata!

Tāpat ir jāatcera, ka bērna kopšanas un ģimenes pabalsts tiek izmaksāts attiecīgi pēc šī perioda, uzturlīdzekļi tiks izmaksāti 45 dienu laikā no ģimenes vai bērna kopšanas pabalsta saņemšanas dienas. Taču, ja bērns ir piedzimis līdz 2022. gada 30. aprīlim, tad tas attiecas tikai uz tām, kurām bērna piedzimšanas dēļ attiecīgi pienākas arī maternitātes pabalsts.

Savukārt ja maternitātes pabalsts tiek izmaksāts un bērns ir piedzimis pirms likumā noteiktā spēkā stāšanās datuma, kas attiecīgi ir 29. janvāris, tad uzturlīdzekļi tika izmaksāti par pirmo, otro un trešo mēnesi 150 apmērā, bet patreizējais aprīļa pabalstiņš 50 Eiro apmērā tiks izmaksāts līdz pat 30. aprīļa beigām. Tātad, ja naudu vēl neesat saņēmuši, tad tūlīt to jau saņemsiet.

You may also like...