Sadales tīkls izsludinājis interesantu darba vakanci! Alga līdz pat 10 700 Eiro! Kas ir jādara?

Kurš gan negribētu savu esošo darbu nomainīt pret kaut ko tiešām unikālu un vēl nebijušu? Tieši šādā situācijā varat nonākt tieši Jūs, tomēr cik daudz atbilstības būs Jūsu dzīves darbos? Neskatoties uz to, labi pazīstamais uzņēmums Sadales Tīkls meklē darbinieku. Protams ja reiz alga ir tik liela, tad arī pienākumi attiecīgi būs plaša spektra un uz vieglu darbiņu šeit noteikti cerēt nevar. Laiks paskatīties to mazliet smalkāk, lai saprastu, kāda vakance tad īsti ir izsludināta.

Ticis izsludināts konkurss uz elektroenerģijas galvenās sadales sistēmas Operatora AS “Sadales tīkls” galvenā valdes priekšsēdētāja amatu. Tieši tā liecina informācija nesenai paziņojums mājas lapā. Jāņem vērā, ka arī alga ir ļoti iespaidīga. Mēneša atalgojums tiek noteikts sākot no 8560 līdz 10 700 Eiro pirms nodokļu nomaksas. Jāņem vērā, ka pieteikties var vēl zināmu brīdi. Šeit gan uzreiz jāsaprot, kādam tad šim kandidātam īsti jābūt. Laiks aplūko, kāds tieši cilvēks tad tiek meklēts.

Kā ziņo aģentūra LETA, “Sadales tīkla” pārstāvji paziņojuši, ka uzņēmuma valde izsludina konkursu uz valdes priekšsēdētāja amatu. Tas saistīts ar pašreizējā valdes priekšsēdētāja Sanda Jansona pilnvaru termiņa beigām. Jansons turpinās pildīt valdes priekšsēdētāja pienākumus visu konkursa un atlases procesu, jo viņam ir piešķirts termiņa pagarinājums.

Lai sasniegtu valdes izvirzītos mērķus, valde ir atbildīga par pašas valdes pieņemto lēmumu izpildi. Turklāt valde ir atbildīga par uzņēmuma darba plānošanu, vadību un koordinēšanu. Valdes locekļiem ir pienākums pārstāvēt sabiedrību un garantēt akcionāru sapulcēs un valdes pieņemto lēmumu izpildi. Turklāt valdes locekļi ir atbildīgi par biznesa procesu pārvaldību, komunikāciju un personāla vadību. Viņi arī ir atbildīgi par uzņēmuma stratēģijas izstrādes un īstenošanas koordinēšanu.

Lasi vēl : Diemžēl, taču paziņotas skumjas ziņas slavenās “Zentiņas” jeb Regīnas Devītes dzīvē

Lai kandidāti tiktu iekļauti konkursā, tiem jābūt vai nu augstākajai akadēmiskajai izglītībai, vai otrā līmeņa profesionālajai izglītībai. Turklāt viņiem ir jābūt zināšanām par normatīvo vidi un “Sadales tīkla” darbības jomu, kā arī izpratnei par korporatīvās pārvaldības principiem. Nepieciešama arī iepazīšanās ar uzņēmuma ilgtermiņa finanšu mērķiem, risku pārvaldību, personāla vadību, krīžu risināšanu. Turklāt pretendentiem jābūt vismaz trīs gadu pieredzei valdes locekļa amatā vai līdzīgā vadošā amatā, kas ir devis nepieciešamās prasmes un zināšanas, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus norādītajā amatā.

Lai pretendenti varētu tikt uzskatīti par amatu, viņiem ir jābūt kompetencēm, tostarp stratēģiskajai domāšanai, koncentrēšanās uz rezultātu sasniegšanu, spēcīgām komandas vadības spējām, izcilām plānošanas un organizatoriskajām prasmēm, spējai veicināt pozitīvas attiecības un prasmēm prezentācijā, pārliecināšanā, un veicinot konstruktīvu dialogu.

Vēlamās prasības biznesa vadības kandidātam ir grāds attiecīgajā jomā, kā arī zināšanas enerģētikas nozarē un norisēs tajā. Tiek uzskatīta arī pieredze efektīvu stratēģiju un konceptuālu dokumentu izstrādē.

Turklāt kandidātam jābūt izcilām darba iemaņām, tai skaitā spējai strādāt zem spiediena, veikt ievērojamu darba apjomu un pieņemt svarīgus lēmumus. Viņiem jābūt motivētiem sasniegt rezultātus profesionālajā darbībā un uzņemties atbildību par savu prasmju attīstību un izaugsmi.

You may also like...