Ļoti nepatīkamas ziņas lielai daļai 200 Eiro pabalsta saņēmējiem

Pirms zināma laika pavisam līdzīga situācija bija saistīta arī tām ģimenēm, kuras saņēma 500 Eiro pabalstu par katru bērnu konkrētajos nosacījumos. Šoreiz situācija ir pavisam līdzīga ar 200 Eiro pabalsta saņēmējiem, tomēr senioriem un pārējiem pabalsta saņēmējiem šī darbība ir krietni grūtāka, nekā citiem cilvēkiem un tieši šeit sākas neliela problēma, kas jāņem vērā visiem pabalsta saņēmējiem.

Seniorus un vēl citus Covid-19 vienreizējā 200 Eiro pabalsta saņēmējus jau ļoti laicīgi aicina informēt visus savus tiesu izpildītājus par šī pabalsta saņemšanu. Tas tādēļ, lai varētu izvairīties no pabalsta novirzīšanas personas parādu konkrētai segšanai. Tā ir informējusi Latvijas Zvērināto tiesu izpildītāju padome (LZTIP).

Uz šo konkrēto vienreizējo pabalstu, kas ir 200 Eiro apmērā, tāpat kā uz Covid-19 vienreizējo ģimenes pabalstu 500 Eiro apmērā par katru bērnu, tiesu izpildītāju piedziņu nevar veikt, ja persona par šo pabalsta saņemšanu jau laicīgi būs informējusi savu tiesu izpildītāju. Tieši šis punkts ir pats svarīgākais visiem senioriem, jo daudzi to nemaz nezina un tas var sagādāt problēmas daudziem senioriem.

Kā uzsvēra pati padome, tad jautājums ir aktuāls visiem tiem parādniekiem, kuru ikmēneša ienākumi kopumā pārsniedz 300 Eiro mēnesī. LZTIP priekšsēdētāja skaidroja, ka šajā situācijā ir pavisam svarīgi, lai cilvēki par konkrētā pabalsta saņemšanu laicīgi ziņotu saviem tiesu izpildītājiem, kuru ikmēneša ienākumi pārsniedz 300 Eiro.

Tas ir tāpēc, jo tikai no tiem parādnieka ienākumiem, kuri pārsniedz valtī noteiktās minimālās algas apmēru (šobrīd tas ir 500), var tikt veikti ieturējumi parāda segšanai un tas ir jāņem vērā ikvienam cilvēkam, jo ja neesat laicīgi brīdinājuši, tad paši beigās vien būsiet vainīgi.

Lasi vēl : Atklājies, ka daļai ģimeņu, kuras saņēma 500 Eiro pabalstu, nāksies tos arī deklarēt!

Savukārt visām tām personām, kuru ikmēneša ienākumi vēl nesasniedz 300 Eiro mēnesī, informēt tiesu izpildītajus neesot nepieciešams. Vienīgais izņēmums esot tad, kad ir uzturlīdzekļu piedziņas lietas nepilngadīgu bērnu uzturam vai Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijas labā, kad konkrētajam parādniekam tiek saglabāti naudas līdzekļi 50% apmērā no minimālās mēneša darba algas (šobrīd tie ir 250 Eiro). Un visi ienākumi, kas pārsniedz 250 Eiro, tiek novirzīti personas parādsaistību segšanai.

You may also like...