Šodien nosaukti jaunie ierobežojumi un lietas, kas mainīsies pēc 7. Februāra

No piektdienas – 8. februāra, Ministru kabinets atbalstīja stingrākus nosacījumus tiešai tirdzniecībai un atbalstīja rīkojuma grozījumu, paziņojot par ārkārtas ierobežojumu atcelšanu pārtikas un higiēnas preču veikalos tirgojamām precēm, sākot no pirmdienas.

Tas arī nosaka, ka gadījumā, ja tiek pārkāpti epidemioloģiskie drošības pasākumi, regulatīvā aģentūra varēs izlemt par tirdzniecības vietas darbības apturēšanu līdz septiņām dienām, kas tik tiešām visu esošo situāciju padara ļoti nopietnu un striktu attiecībā pret cilvēkiem un arī pašiem veikaliem.

Sākot ar 8. februāri, mazumtirdzniecības veikali sniegs mazumtirdzniecības pakalpojumus veikaliem, kas pārdod ne mazāk kā 70% no pārtikas produktu klāsta, un veikaliem, kas pārdod ne mazāk kā 70% no higiēnas preču klāsta. Tajā pašā laikā, sākot ar pirmdienu, 8. februāri, absolūti visās tirdzniecības vietās jāievieš jēdziens “droša tirdzniecība”, un ir paredzēti grozījumi “epidemioloģiskajos drošības pasākumos, lai ierobežotu Covid-19 infekcijas izplatīšanos”.

Tirdzniecības vietās un tirgus kioskos apmeklētājam būs jānodrošina vismaz 25 kvadrātmetri publiskās telpas, tirgotājiem jānodrošina, ka apmeklētājiem ir atļauts ienākt tirdzniecības vietās, tirdzniecības centros un tirgus kioskos tikai vienu vieniem, palīgiem un bērni līdz 12 gadu vecumam (varbūt pieaugušā pavadībā).

Lai maksimāli atvieglotu aprēķinu procedūru un kontroles procesu maksimālajam apmeklētāju skaitam, likums pieprasa, lai komersanti pēc uzraudzības iestādes pieprasījuma uzrāda kadastrālās uzmērīšanas dokumentus, kas satur informāciju par apbūves teritoriju, vai citus dokumentus tirdzniecības vietā.

Jaunie noteikumi arī nosaka, ka kopējais tirgotāju sagādāto grozu, iepirkumu ratiņu vai iepirkumu maisu skaits nedrīkst pārsniegt maksimālo apmeklētāju skaitu, kas atļauts tirdzniecības vietā. Iepirkšanās bez groza vai ratiņiem ir aizliegta.

Jaunie noteikumi ietver jaunu tirdzniecības centra definīciju, tas ir, ēku, kuras kopējā platība ir vismaz 1500 kvadrātmetri, un vismaz piecus tirgotājus vai pakalpojumu sniedzējus, kas darbojas dažādās tirdzniecības vietās. Maksimālo pieļaujamo apmeklētāju skaitu tirdzniecības centrā nosaka, saskaitot apmeklētāju skaitu, kuriem atļauts vienlaikus atrasties tirdzniecības vietā.

Tirdzniecības centra īpašniekam vai likumīgajam īpašniekam ir pienākums nodrošināt, ka netiek pārsniegts maksimālais apmeklējumu skaits tirdzniecības centrā. Informācija par maksimālo apmeklētāju skaitu jānovieto labi redzamā vietā pie ieejas un apmeklētājiem pie ieejas un tirdzniecības centra izejai jābūt kontrolētai.

Tāpat jānodrošina, ka tirdzniecības centrā apmeklētāji var iekļūt tirdzniecības centrā tikai pa vienam, kā arī jānodrošina, lai tirdzniecības centrā tiktu uzstādītas elektroniskas apmeklētāju satiksmes reģistrēšanas iekārtas.

Tirgus menedžeris izvirzīja arī līdzīgu prasību – apmeklētājam tirgus paviljonā būs jānodrošina vismaz 25 kvadrātmetru liela publiskā telpa, informācija par maksimālo apmeklētāju skaitu jānovieto labi redzamā vietā pie tirgus ieejas, un tūristu plūsma ir jākontrolē.

Tirgus organizatoram arī jānodrošina, lai tirgus kioskā vienlaikus varētu iekļūt tikai apmeklētāji, izņemot tos, kuriem nepieciešama palīdzība, un bērnus līdz 12 gadu vecumam (var pavadīt pieaugušais).

Katrā tirdzniecības vietā ir jāieceļ atbildīgā persona, kas tirdzniecības vietā organizē un īsteno epidemioloģiskos drošības pasākumus.

Noteikumi arī aizliedz tirgotājiem izlikt īpašas reklāmas ārpus vietnes, kas ir īsākas par 7 dienām, un var mudināt apmeklētājus nekavējoties doties uz tirdzniecības vietu un palikt tirdzniecības vietā, tādējādi riskējot apkopot. Šis ierobežojums neattiecas uz produktu atlaidēm.

Valsts un pašvaldību policija kontrolēs epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu, un Patērētāju tiesību aizsardzības centrs to kontrolēs.

Avots

You may also like...